Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- #N# -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Naruszewicz Adam, Do Augusta, [w:] Naruszewicz A., Liryki wybrane, PIW, Warszawa 1964, ss.185.

Naruszewicz Adam, Horacyusza życie z pism iego po części zebrane, [w:] Horacy, Pieśni wszystkie, t. 1, W-wa 1773, ss.IX-XVI.