Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Walther Ludwig, Etyczna funkcja literatury klasycznej i renesans antycznej formy poetyckiej we "Florilegium ethico-politicum" Janusa Grutera. Przyczynek do badań nad literaturą gnomiczną w czasach nowożytnych, [w:] Staropolskie kompendia wiedzy, red. J. M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Wyd. DiG, Warszawa 2009, ss.73-84.