Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wojciechowski Konstanty, [rec.] Hahn W., Tło historyczne w "Irydionie" Krasińskiego, Odb. z "Przewodnika Nauk. i Liter., Lwów1898, Kwartalnik Historyczny, 12(1898), s.337-342.

Wojciechowski Konstanty, Wpływ "Psałterza Dawidowego" na "Treny" Jana Kochanowskiego, Eos, 6(1900), 1, s.274-282, www.wbc.poznan.pl.