Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- #N# -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Nowicka Maria, Malowany portret władcy w świecie antycznym, Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.137-143.

Nowicka Maria, O dorobku naukowym profesor Anny Świderkówny, Meander, 61, 2006, 3-4, s.185-189, www.ceeol.com.

Nowicka Maria, Od tabliczki do kodeksu, Mówią wieki, 8(104), 1966(9), s.18-21.

Nowicka Maria, Pałac hellenistyczny Aleksandrii, Mówią wieki, 5(89), 1965(8), s.10-13.

Nowicka Maria, Portret malowany. Z rozważań nad obrazami w starożytnej Grecji, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 26, 1978, 4, s.435-444.

Nowicka Maria, [rec.] Press L., Budownictwo egejskie, Bibliotheca Antiqua, v.4, Wrocław, ss.263, Mówią wieki, 5(89), 1965(8), s.39.

Nowicka Maria, Świątynia Muz. Starożytna "Akademia Umiejętności", Mówią wieki, 3(27), 1960(3), s.12-16.