Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Warszawska Stefania, Filhellenizm Cicerona, Kwartalnik Klasyczny, 5, 1931, s.231-239.

Warszawska Stefania, Filomaci wileńscy a Horacy, Filomata, 1935, 75, s.147-154, www.wbc.poznan.pl.