Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wójtowicz Henryk, Feniks w literaturze wczesnochrześcijańskiej, Vox Patrum, 6-7, 1984, s.376-383.

Wójtowicz Henryk, Funkcje stylistyczne kondensacji porównań kompozycyjnych w "Iliadzie", Roczniki Humanistyczne, 9, 1962, 3, s.33-53.

Wójtowicz Henryk, Niektóre opuszczenia "Odysei" Parandowskiego, Roczniki Humanistyczne, 12, 1964, 3, s.23-26.

Wójtowicz Henryk, Statystyka i klasyfikacja porównań w "Iliadzie", Roczniki Humanistyczne, 12, 1964, 3, s.9-22.