Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wesołowska Elżbieta, Animus liber, czyli Seneka na Korsyce, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 13, 2000, s.59-66.

Wesołowska Elżbieta, Antyczni antybohaterowie, Polonistyka, 10(433), 2006(59), s.26-30.

Wesołowska Elżbieta, Antyku naszego powszedniego, Polonistyka, 5(365), 1999(52), s.302-305.

Wesołowska Elżbieta, Artysta na obrzeżach świata, czyli wszyscy jesteśmy Odyseuszami. Kilka refleksji ogólnych z nawiązaniu do Cycerona, Owidiusza i Seneki, Studia Europaea Gnesnensia, 1-2, 2010, s.141-147, www.ceg.amu.edu.pl.

Wesołowska Elżbieta, Dydona pisze do Eneasza, Wratislaviensium Studia Classica, 6(35), 2015, s.261-272.

Wesołowska Elżbieta, Heroidy I i II Owidiusza, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 18, 2008, s.249-258.

Wesołowska Elżbieta, Homo-Edyp, Polonistyka, 8(388), 2001(54), s.467-471.

Wesołowska Elżbieta, Jealousy in Meleager's epigrams: convention or feeling?, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 9, 1993, s.57-60.

Wesołowska Elżbieta, Komunikacja literacka w prologu "Medei" Seneki, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 6, 1985, s.155-164.

Wesołowska Elżbieta, Prolog "Agamemnona" Seneki, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 10, 1994, s.93-89.

Wesołowska Elżbieta, Rozterki hiszpańskiego Edypa, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 12, 1998, s.77-86.

Wesołowska Elżbieta, Samotni bohaterowie "Medei" Seneki, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 7, 1988, s.113-127.

Wesołowska Elżbieta, Seneki i Marka Aureliusza "ars moriendi", Studia Classica et Neolatina, 3, 1998, s.169-175.

Wesołowska Elżbieta, Teatr Seneki, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 9, 1993, s.119-129.

Wesołowska Elżbieta, Teatr Seneki widze rozmaity, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 14, 2002, s.93-101.

Wesołowska Elżbieta, Wieszcz i mędrzec - postać Epimenidesa u Norwida, [w:] Filhellenim w Polsce. Wybrane tematy, red. M. Borowska i in., Wyd. UW, Warszawa 2012, ss.219-224.

Wesołowska Elżbieta, Wspomnień czar. Wędrówki bohaterów Seneki w przeszłości, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 15, 2003, s.59-65.

Wesołowska Elżbieta, Wstęp, [w:] Owidiusz, Fasti. Kalendarz poetycki, przeł. E. Wesołowska, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków 2008, ss.V-XCVIII, (Biblioteka Narodowa s.II, nr 256).