Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- #G# -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Grużewski Władysław, Korelacja języka łacińskiego z historia starożytną, Kwartalnik Klasyczny, 7, 1933, s.1-6.

Grużewski Władysław, Wychowawcze znaczenie języka łacińskiego ze szczególnym uwzględnieniem wychowania państwowego, Kwartalnik Klasyczny, 6, 1932, s.243-247.