Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wieżel Iwona, Herodotus' 'Histories' as natural narrative. Croesus' logos I, 6-92, Amsterdam International Electronic Journal for Cultural Narratology, 6, 2010-2011, s.1-11, cf.hum.uva.nl/narratology/; kul.academia.edu.

Wieżel Iwona, O Herodotowej narracji w świetle oralności, Roczniki Humanistyczne, 17, 2009, 3, s.87-115.

Wieżel Iwona, Wybrane przykłady motywu "złego proroka" w "Dziejach" Herodota z Halikarnasu oraz tragediach Sofoklesa Ateńczyka, [w:] Starożytny dramat. Teoria-praktyka-recepcja. Księga pamiątkowa ku czci Profesorów Roberta R. Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego, red. K. Narecki, TNKUL, Lublin 2011, ss.83-92.