Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- #G# -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Gedl Marek, Obiekty z okresu wpływów rzymskich na cmentarzysku w Kietrzu, woj. Opole, [w:] Scripta archaeologica, red. Marek Gedl, PWN, Wyd. UJ, Warszawa - Kraków 1988, ss.119-198, (Varia t. CCXXXI).

Gedl Marek, Osada z okresu wpływów rzymskich w Dankowie w pow. kłobuckim, Przegląd Archeologiczny, 11, 32-33(1957-1958), s.62-67.

Gedl Marek, Wspomnienie o profesorze Rudolfie Jamce, [w:] Scripta archaeologica, red. Marek Gedl, PWN, Wyd. UJ, Warszawa - Kraków 1988, ss.11-24, (Varia t. CCXXXI).

Gedl Marek, Wyniki badań Ekspedycji Kietrzańskiej w 1963 roku, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku w 1963 roku, red. R. Jamka, ŚIN, Katowice 1964, ss.39-44.