Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- #G# -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Górska Małgorzata, Łaciński genetivus possessivus (proprietatis) a modalność, Linguistica Copernicana, 1(5), 2011, s.63-75, www.linguistica.umk.pl.

Górska Małgorzata, Łacińskie futurum I jako wykładnik modalności, Collectanea Philologica, 12, 2009, s.77-84, www.filklas.uni.lodz.pl.