Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- #G# -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Gorzelany Dorota, Devicta Brittania. Fragment of a Roman sword scabbard in Krakow, Studies in Ancient Art and Civilization, 15, 2011, s.219-228.

Gorzelany Dorota, Sceny dionizyjskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, [w:] D. Musiał, Dionizos w Rzymie, TW Historia Iagellonica, Kraków 2009, ss.s.n., (Mediterraneum t. VI red. Sławomir Sprawski).

Gorzelany Dorota, The art of re-creation: terracotta statuettes and their copies. About one 'Tanagra' from the Princes Czartoryski Museum, Studies in Ancient Art and Civilization, 16, 2012, s.213-221.