Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- #G# -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Grzywaczewski Józef, Christianity of Gaul according to Sidonius Apollinaris (c. 430-486), Forum Teologiczne, 11, 2010, s.127-143.

Grzywaczewski Józef, Sprawozdanie ze spotkań Sekcji Patrystycznej Toruń 1996, [w:] Ojcowie Kościoła wobec filozofii i kultury klasycznej. Zagadnienia wybrane, red. F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szrama, Wyd. Polihymnia, Lublin 1998, ss.195-199.

Grzywaczewski Józef, Walka o zachowanie wiary nicejskiej w połowie IV wieku, Studia Nauk Teologicznych PAN, 8, 2013, s.151-171.