Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- #G# -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Gorzkowski Albert, De profundis clamavi... Uwagi o renesansowych przekładach Psalmu 129 (130), Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 43, 1999, s.47-56.

Gorzkowski Albert, Neolatinitas caduca. Piśmienictwo nowołacińskiego polskiego Renesansu w perspektywie historycznoliterackiej, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 42, 1998, s.153-162.

Gorzkowski Albert, Zagadki demonologii: "Demon Socratis" Łukasza Górnickiego, Universitas, Kraków 1995, ss.129.