Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- #G# -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Gawiński Jan z Wielomowic, Pisma pozostałe, Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce. Seria I, 2, 1882, s.146-147, www.wbc.poznan.pl.

Gawiński Jan z Wielomowic, Pisma pozostałe, Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce. Seria I, 2, 1882, s.141, www.wbc.poznan.pl.

Gawiński Jan z Wielomowic, Wenus polska albo akt weselny Jego Mości Panu, P. Janowi Andrzejowi Bairowi, pisarzowi skarbu Rzeczypospolitej koronnego najwyższemu i Jej Mości Pannie P. Eufrozynie Grattównie oblubieńcom nowym Epithalenium od Jana Gawińskiego, zaśpiewane we Gdańsku dnia - września, roku Pańskiego 1673, [w:] Gawiński J. z Wielomowic, Poezye, Nakł. J. Milikowskiego, Lwów etc. 1843, ss.177-199.