Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- #G# -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Grebieniow Aleksander, Ammianus o prawnikach, czyli moralista na sali sądowej, Człowiek i Prawo, 4(4), 1(2009), s.7-8.

Grebieniow Aleksander, [rec.] Deli G., Salus rei publicae als Entscheidungsgrundlage des römischen Privatrechts, Medium, Budapest 2015, ss.222, Czasopismo Prawno - Historyczne, 68, 2016, 2, s.367-373.