Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- #L# -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Lukan (Lucianus Samosatensis), Farsalia (Wstęp), Czasopismo Naukowe od Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1831, 2, s.102-106, www.wbc.poznan.pl.