Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- #G# -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Ginter Bolesław, Wstępne badania wykopaliskowe na stanowisku I w Dzierżnie pow. Gliwice, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku w 1963 roku, red. R. Jamka, ŚIN, Katowice 1964, ss.23-27.

Ginter Bolesław, Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w Kulach i Wąsoszu Górnym pow. Kłobuck, [w:] Badania archeologiczne na Górnym Śląsku w 1963 roku, red. R. Jamka, ŚIN, Katowice 1964, ss.28-32.