Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Meleze - Modrzejewski Józef, [Rec.] Derda T., Arsinoites nomos. Administration of the Fayum and Roman Rule. The Journal of Juristic Papyrology, supp.7, ss.363, Czasopismo Prawno - Historyczne, 60, 2008, 1, s.303-307.

Meleze - Modrzejewski Józef, Wiarołomna narzeczona. O praktyce małżeńskiej zhellenizowanego judaizmu w świetle źródeł z żydowskiej dzielnicy w Herakleopolis (144/3-133/2 p.n.e.), Zeszyty Prawnicze, 8, 1, 2008, s.7-27.