Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wiewiorowski Jacek, Administracja cywilna późnorzymskiej diecezji Tracji za Justyniana Wielkiego (527-565), Przegląd Nauk Historycznych, 2, 9(2010), s.21-43.

Wiewiorowski Jacek, Barbarzyńcy w armii rzymskiej nad dolnym Dunajem w okresie późnego antyku, Antiquitas, 29, 2007, s.541-557.

Wiewiorowski Jacek, "Comes Hispaniarum" w czasach cesarza Konstantyna Wielkiego, Zeszyty Prawnicze, 6, 1, 2006, s.257-278.

Wiewiorowski Jacek, Imperial authority as exemplified by enactments related to the judiciary in the late Roman diocese of Hispania, [w:] Authority in the past and present, ed. K. Ilski, K. Marchlewski, Inst. Historii UAM, Poznań 2013, ss.51-77.

Wiewiorowski Jacek, Officium ducis w cesarstwie wschodniorzymskim, Czasopismo Prawno - Historyczne, 59, 2007, 1, s.155-171.

Wiewiorowski Jacek, Późnorzymskie ius postliminii świadectwem słabości "soft power" cesarstwa - studium przypadku, Res Historica, 46, 2018, s.85-113.

Wiewiorowski Jacek, [rec.] Ilski K., Sobory w polityce religijnej Teodozjusza II, Poznań 1992, ss.71, Czasopismo Prawno - Historyczne, 45, 1993, 1-2, s.458-460.

Wiewiorowski Jacek, [rec.] Świadectwa epigraficzne: historia starożytna w świetle inskrypcji, red. John Bodel, przeł. Anna Baziór, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2008, ss.XXII+273, Czasopismo Prawno - Historyczne, 62, 2010, 1, s.437-441.