Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Pyrgała Jerzy, [rec.] Wielowiejski K., Konsumpcja żywnościowa w Polsce w okresie późnolateńskim i rzymskim, Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego, t. 9, z. 3, s.7-30, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 17, 1969, 3, s.555-558.