Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- #L# -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Lewicki Tadeusz, Lucius Quinctius Cincinnatus (Kędzieżawy), Filomata, 1936, 80, s.400-414.

Lewicki Tadeusz, [rec.] Dąbrowski K., Nagrodzka - Majchrzyk T., Tryjarska E., Hunowie europejscy, Protobułgarzy, Chazarowie, Pieczyngowie, Kultura Europy wczesnośredniowiecznej, z.4, Wrocław etc. 1975, ss.647, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 24, 1976, 3, s.462-480.

Lewicki Tadeusz, W ateńskim gymnasionie, Filomata, 1929, 7, s.63-84, www.wbc.poznan.pl.