Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wójcicki Jacek, [rec.] Antyk oświecony. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII wieku, pod red. T. Chachulskeigo, Wyd. Instyt. Badań Literackich PAN, Warszawa 2012, ss.759, Wiek Oświecenia, 31, 2015, s.345-400.

Wójcicki Jacek, Wergiliusz mistrzem Kajetana Koźmiana, Filoamta, 416, 1993, s.277-286.