Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- #L# -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Lämmer Manfred, Przysięga olimpijska w antycznej Grecji, [w:] Jurek T. (red.), Studia i szkice z dziejów kultury fizycznej, Wyd. PTNKF, Poznań-Gorzów Wielkopolski 1992, ss.57-64.