Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- #G# -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Grzegorz z Nazjanzu (Gregorius Nazianzenus), Chrystus cierpiący, przeł. Robert Roman Chodkowski, Wyd. TN KUL Jana Pawła II, Lublin 2014, ss.147, (Źródła i Monografie TN KUL Jana Pawła II nr 404).

Grzegorz z Nazjanzu (Gregorius Nazianzenus), Do cesarza Juliana, Kwartalnik Klasyczny, 6, 1932, przeł. Józef Birkenmajer, s.158.

Grzegorz z Nazjanzu (Gregorius Nazianzenus), O dwóch testamentach i o zjawieniu Chrystusa, Kwartalnik Klasyczny, 5, 1931, przeł. Józef Birkenmajer, s.51-53.