Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- #N# -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Niczyporuk Piotr, Bankierzy publiczni w źródłach prawa rzymskiego, Zeszyty Prawnicze, 14, 2014, 2, s.113-131, czasopisma.uksw.edu.pl.

Niczyporuk Piotr, Talecka Aniela, Czynności bankowe w starożytnym Rzymie a współczesne polskie prawo bankowe, [w:] Pieniądz i banki - wspólnota dziejów : (tezauryzacja, obieg pieniężny, bankowość) : Białoruś, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Ukraina : materiały z V Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, Supraśl, 5-7 IX 2002, red. K. Filipow, W-wa 2002, ss.17-26.