Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- #G# -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Gajda Ewa, [rec.] Meleze - Modrzejewski J., Żydzi nad Nilem. Od Ramzesa II do Hadriana, przekł. Olkiewicz J., Bibl. Zwojów Tow. Nowego Testamentu, t.III, The Enigma Press, Kraków 2000, ss.350, Czasopismo Prawno - Historyczne, 53, 2001, 2, s.232-233.