Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- #N# -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Natorp Paul, O "Metafizyce" Arystotelesa, K 1-8, 1065 a 26 (przeł. i oprac. Wojciech Hanuszkiewicz), Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 57, 2012, s.305-317.

Natorp Paul, Tematyka i układ Arystotelesowej "Metafizyki" (przeł. i oprac. Jan Bigaj), Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 57, 2012, s.319-370.