Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wietecha Anna, Historia antycznego Rzymu jako tworzywo literackie: Kraszewski, Jeske-Choiński, Sienkiewicz, Śląskie Studia Polonistyczne, 1(1), 2011, s.53-62.

Wietecha Anna, Józefa Ignacego Kraszewskiego antyczna prima inter pares w literackim zwierciadle, Literacje, 3(26), 2012, s.52-57.