Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- #E# -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Erler Michael, "Plato Socraticus" - "Apologia Sokratesa" i "Eutyfron", Peitho. Examina Antiqua, 1(2), 2011, przeł. Marian Andrzej Wesoły, s.79-92, peitho.amu.edu.pl..