Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- #L# -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Lasocińska Estera, Drwina ze stoicyzmu i stoicyzm drwiący, [w:] Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej, red. A. Karpiński, E. Lasocińska, M. Hanusiewicz, IBL, Warszawa 2003,, ss.82-93, (Studia Staropolskie. Series Nova t. 7).

Lasocińska Estera, [rec.] Maślanko-Soro M., Antyczna tradycja epicka u Dantego, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, ss.494, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 61, 2017, s.352-357.

Lasocińska Estera, "Uczta" Platona. Na pograniczu filozofii i literatury. Scenariusz lekcji dla klas ponadgimnazjalnych, Zeszyty Szkolne, 3(25), 7(2007), s.89-93.