Strona główna

-.- #A# -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Auerbach Marian, Dąbrowski Karol, Gramatyka łacińska, opr. Marian Golias, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1960, ss.176.

Auerbach Marian, Kłopoty Rzymian z pisownią, Filomata, 1936, 85, s.169-184, www.wbc.poznan.pl.

Auerbach Marian, Nowy sprzymierzeniec łacińskich zadań szkolnych, Przegląd Klasyczny, 2, 1936, 9-10, s.689-691.

Auerbach Marian, Platon a matematyka grecka, Kwartalnik Klasyczny, 6, 1932, 1, s.45-56.

Auerbach Marian, [rec.] Handel J., Dzieje językoznawstwa, Nakł Filomatów, Lwów 1935, ss.XXVI+266, Eos, (36)1935, 4, s.460-463, www.wbc.poznan.pl.

Auerbach Marian, [rec.] Słownik grecko - polski do wyboru z pieśni Homera, oprac. A. Rapaport, Książnica-Atlas, Lwów-Warszawa 1932, ss. 324, Filomata, 1932, 6, s.179-183.

Auerbach Marian, Rola gramatyki języka łacińskiego w gimnazjum, Kwartalnik Klasyczny, 2, 1, 1928, s.39-43, http://www.wbc.poznan.pl/dlibra.

Auerbach Marian, Z techniki starożytnych Greków, Filomata, 1930, 11, s.32-35, www.wbc.poznan.pl.

Auerbach Marian, Z techniki starożytnych Greków, Filomata, 1930, 19, s.126.

Auerbach Marian, Z techniki starożytnych Greków, Filomata, 1930, 16, s.271, www.wbc.poznan.pl.