Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wielowiejski Jerzy, Uwagi o użytkowej funkcji brązowych naczyń rzymskich u ludów północnych, Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.373-382.

Wielowiejski Jerzy, Zagadnienie przełomu w technice uprawy roli w pierwszym tysiącleciu n. e. na ziemiach polskich, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 3, 1955, 1, s.153-165.