Strona główna

-.- #A# -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Amarantidou Wanda (red.), Docendo discimus. Poradnik metodyczny z ćwiczeniami do nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej w liceach ogólnokształcących, Collectanea Philologica, 12, 2009, s.121-208, www.filklas.uni.lodz.pl.