Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- #U# -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Uldyński Józef, Geografia starożytna stosowana do dzisieyszey z krótką wiadomością o chronologii podług przednieyszych w tym względzie wzorów, dla pożytku uczącej się młodzi, ięzykiem polskim ogłoszona, Poczaiów, Krzemieniec 1819, ss.18+467+76, bc.wbp.lublin.pl.