Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- #L# -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Leszka Mirosław J., Illus Izauryjczyk wobec uzurpacji Bazyliskosa, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 80, 2005, s.45-53.

Leszka Mirosław J., Konstantyna, żona cesarza Maurycjusza, Przegląd Nauk Historycznych, 1, 1(2011), s.21-32.

Leszka Mirosław J., [rec.] Kluczek A., Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim w latach 235-284, Prace Naukowe UŚ w Katowicach nr 1899, Katowice 2000, ss.169, Przegląd Nauk Historycznych, 1, 1(2002), s.192-196.

Leszka Mirosław J., [rec.] Tomasz Szeląg, Bitwa pod Adrianopolem, Zabrze 2006, s.191, Przegląd Historyczny, 98, 2007, 4, s.605-609.

Leszka Mirosław J., Wątki pogańskie i chrześcijańskie w propagandzie uzurpatorów we wschodniej częśći Imperium Rzymskiego w IV-V w., Przegląd Nauk Historycznych, 1, 14(2015), s.157-171, cejsh.icm.edu.pl.

Leszka Mirosław J., Zbrodnie cesarza Fokasa, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 67, 2000, s.45-58.