Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wojciechowski Michał, Bajki Ezopowe a Biblia, red. Waldemar Chrostowski, Vocatio, Warszawa 2007, ss.517-528, (Rozprawy i Studia Biblijne t. 29).

Wojciechowski Michał, Religia i jej krytyka w greckich bajkach ezopowych, Nomos, 55-56, 2006, s.23-47.

Wojciechowski Michał, Wstęp, [w:] Dion z Prusy, Mowa olimpijska o religii i pięknie, przekł. M. Wojciechowski, Wyd. Nomos, Kraków 2006, ss.7-28.