Strona główna

-.- #A# -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Antczak Krzysztof, Hispania ferax vini: winorośl i wina hiszpańskie w przekazie Pliniusza Starszego, w: Cvstos fragilivm: ciało i jego potrzeby w starożytności, red. P. Madejski, Wyd. UMCS, Lublin 2015, ss.65-75.