Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wilderode Anton von, Maro (cztery wiersze), [w:] Wilderode A. von, Ludzka kraina, Wyd. Łuk, Białystok 1996, przeł. Zofia Klimaj-Goczałowa, ss.33-36.

Wilderode Anton von, Na marmur w Delos, [w:] Wilderode A. von, Ludzka kraina, Wyd. Łuk, Białystok 1996, przeł. Zofia Klimaj-Goczałowa, ss.49-50.

Wilderode Anton von, Ostia, [w:] Wilderode A. von, Ludzka kraina, Wyd. Łuk, Białystok 1996, przeł. Zofia Klimaj-Goczałowa, ss.40.

Wilderode Anton von, Pompeja, [w:] Wilderode A. von, Ludzka kraina, Wyd. Łuk, Białystok 1996, przeł. Zofia Klimaj-Goczałowa, ss.41.

Wilderode Anton von, Puchar z Myken, [w:] Wilderode A. von, Ludzka kraina, Wyd. Łuk, Białystok 1996, przeł. Zofia Klimaj-Goczałowa, ss.51.

Wilderode Anton von, Rzymski poranek, [w:] Wilderode A. von, Ludzka kraina, Wyd. Łuk, Białystok 1996, przeł. Zofia Klimaj-Goczałowa, ss.38.

Wilderode Anton von, Via Appia Antica, [w:] Wilderode A. von, Ludzka kraina, Wyd. Łuk, Białystok 1996, przeł. Zofia Klimaj-Goczałowa, ss.39.