Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- #G# -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Gurba Jan, Badania nad najstarszą przeszłością Lubelszczyzny, Kalendarz Lubelski, 6, 1963, s.25-27.

Gurba Jan, Figurki z Krężnicy Jarej, Kalendarz Lubelski, 4, 1961, s.169-171.

Gurba Jan, Grób psa kultury ceramiki sznurowej we wsi Strzyżów, gmina Horodło, powiat Hrubieszów, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 5, 1950, s.159-168.

Gurba Jan, Historia ukryta w ziemi (z przeszłości powiatu hrubieszowskiego), Rocznik Lubelski, 14, 1971, s.161-167.

Gurba Jan, Historia ukryta w ziemi (z przeszłości powiatu kraśnickiego), Kalendarz Lubelski, 13, 1970, s.258-263.

Gurba Jan, Historia ukryta w ziemi (z przeszłości powiatu puławskiego), Kalendarz Lubelski, 15, 1972, s.123-128.

Gurba Jan, Historia ukryta w ziemi (z przeszłości powiatu tomaszowskiego), Kalendarz Lubelski, 16, 1973, s.83-87.

Gurba Jan, Jerzy Falicki (1930-2009), student archeologii UMCS, Wiadomości Uniwersyteckie, 19, 2009, 7(157), s.27.

Gurba Jan, Peryferie "państwa" Dulabów na Wyżynie Lubelskiej, Rocznik Lubelski, 10, 1967, s.56-61.

Gurba Jan, [rec.] Antoniewicz W., Wartołowska Z. (red.), Mapa grodzisk w Polsce, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964, Rocznik Lubelski, 8, 1965, s.253-254.

Gurba Jan, [rec.] Dzierżykraj- Rogalski T., Cmentarzyska neolityczne w Stoku i Lesie Stockim. Crania et alia ossa Polonica, Materiały i Prace Archeologiczne nr 30, 1958, Rocznik Lubelski, 3, 1960, s.294-295.

Gurba Jan, [rec.] Głosik J., Osada kultury ceramiki sznurowej w Stężowie pow. Hrubieszów w świetle badań w latach 1933-37 i 1939, Materiały Starożytne VII, 1961, 11-163, Rocznik Lubelski, 4, 1961, s.307-308.

Gurba Jan, [rec.] Komorowski P., Osada bagienna kultury nadcisańskiej w Werbkowicach, pow. Hrubieszów, Materiały Starożytne VI, 1958, 326-336, Rocznik Lubelski, 3, 1960, s.293-294.

Gurba Jan, Zakościelna Anna, "Scytyjska" zawieszka z Hrebennego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 49, 1994, s.235-241.

Gurba Jan, Stanowisko kultury czasz lejowatych w miejscowości Chruszczów Kolonia, powiat puławski, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 11, 1956, s.33-42.

Gurba Jan, Wyniki najważniejszych badań archeologicznych w województwie lubelskim (1944-1964), Kalendarz Lubelski, 8, 1965, s.39-42.

Gurba Jan, Z lubelskiej problematyki kultur amfor kulistych, Rocznik Lubelski, 9, 1966, s.55-60.