Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Mantke Józef, Cesarze rzymscy jako poeci, Antiquitas, 14, 1988, s.175-198.

Mantke Józef, [rec.] Szelest H., Marcjalis i jego twórczość. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1963,, Zagadnienia Rodzajów Literackich, 7, 1965, 2(13), s.126-129.