Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- #L# -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Lechoń Jan, Herostrates, [w:] Lechoń J., Poezje, oprac. R. Loth, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1990, ss.3-5.

Lechoń Jan, Iliada, [w:] Poezja polska od średniowiecza do współczesności, Rajca A. i Polanicki J. (wybór) Wyd. KAMA, Warszawa 2000, ss.417.

Lechoń Jan, Niki, [w:] Lechoń J., Poezje, oprac. R. Loth, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1990, ss.115-116.

Lechoń Jan, Teatr na Wyspie, [w:] Lechoń J., Poezje, oprac. R. Loth, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław etc. 1990, ss.106-107.