Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wiles David, Teatr w Rzymie i chrześcijańskiej Europie, [w:] Brown J.R. (orac.), Historia teatru, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007, przeł. Hanna Baltyn-Karpińska, ss.49-92.