Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wolski Józef, Arsaces I, założyciel państwa partyjskiego (dokończenie), Eos, 39, 1938, s.244-266, www.wbc.poznan.pl.

Wolski Józef, Czy rok 53 przed Chr. jest datą przełomową w historii Rzymu?, [w:] Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich Wrocław 15-18 września 1999 roku. Pamiętnik, red. K. Ruchniewicz, J. Tyszkiewicz, W. Wrzesiński, tom II. I, Adam Marszałek, Toruń 2000, ss.9-15.

Wolski Józef, Filhellenizm Arsacydów, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 29, 1974, s.1-9.

Wolski Józef, Formowanie się tradycji irańskiej w starożytności w świetle monet, Wiadomości Numizmatyczne, 22, 1978, 3-4(85-86), s.186-189.

Wolski Józef, La politique impérialiste de Rome à l'égard de l'Iran, Antiquitas, 18, 1993, s.223-228.

Wolski Józef, Parthian and Iranian title in the parchment no. 10 from Dura, The Journal of Juristic Papyrology, 9-10, 1955-1956, s.285-294, bazhum.muzhp.pl.

Wolski Józef, [rec.] Lengauer W., Pojęcie równości w greckich koncepcjach politycznych. Od Homera do końca Vw. p.n.e., Wyd. UW, Warszawa 1988, ss.162, Przegląd Historyczny, 80, 1989, 2, s.387-388.

Wolski Józef, Remarques critiques concernant lés progrès de la méthodologie antique, Antiquitas, 25, 2001, s.173-177.

Wolski Józef, Rzym i ludy azjatyckie pogranicza imperium, [w:] Bieżuńska-Małowist I. (red.), Historia starożytna. VIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich z 1958 roku, Polskie Tow. Hist., Warszawa 1960, ss.63-76.

Wolski Józef, Sytuacja historii starożytnej w Polsce w pierwszych latach powojennych, [w:] Haec mihi in animis vestris sunt templa: studia classica in memory of professor Lesław Morawiecki, ed. P. Berdowski, B. Blahaczek, Instytut Historii UR, Rzeszów 2007, ss.19-22.

Wolski Józef, Sztuka dowodzenia w armii partyjskiej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 49, 1994, s.209-219.

Wolski Józef, Wpływ wojen perskich na formy walki politycznej w Grecji, Przegląd Historyczny, 59, 1968, 3, s.416-427.

Wolski Józef, Zagajenie sesji naukowej poświęconej prof. dr hab. Rudolfowi Jamce, [w:] Scripta archaeologica, red. Marek Gedl, PWN, Wyd. UJ, Warszawa - Kraków 1988, ss.9-10, (Varia t. CCXXXI).

Wolski Józef, Załamanie się panowania Seleucydów w Iranie w III w. przed Chr., Eos, 40(1939), 2, s.23-47.

Wolski Józef, ΜΗΔΙΣΜΟΣ et son importance en Grèce à l’époque des guerres mediques, Historia, 22, 1973, s.3-15.