Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, Narcyz, [w:] Strofy o kwiatach. Antologia, wybór i oprac. J. Kolbuszewski, Wyd. Iskry, Warszawa 1981, ss.83.

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, Nike, [w:] Pawlikowska-Jasnorzewska M., Motyle. Poezje wybrane (Butterflies. Selected poems), przekł. B. Bogoczek, T. Howard, Wyd. Literackie, Kraków 2007, ss.108-109.

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, O pianie morskiej, [w:] Pawlikowska-Jasnorzewska M., Motyle. Poezje wybrane (Butterflies. Selected poems), przekł. B. Bogoczek, T. Howard, Wyd. Literackie, Kraków 2007, ss.106-107.

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, Róże dla Safony (fragmenty), [w:] Pawlikowska-Jasnorzewska M., Motyle. Poezje wybrane (Butterflies. Selected poems), przekł. B. Bogoczek, T. Howard, Wyd. Literackie, Kraków 2007, ss.102-105.

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, Spalone rękopisy, [w:] Jakubowski J. Z. (oprac.), Wiersze o książkach, Czytelnik 1944-1964, ss.42.

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, Spalone rękopisy, [w:] Pawlikowska-Jasnorzewska M., Motyle. Poezje wybrane (Butterflies. Selected poems), przekł. B. Bogoczek, T. Howard, Wyd. Literackie, Kraków 2007, ss.110-111.