Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- #G# -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Gruszpit Ireneusz, Kosiński Dariusz (orac.) Osterwa Juliusz, Polska "Antygona". Sofoklesa "Antygona" w opracowaniu Juliusza Osterwy dla Teatru Społecznego i dla szkół powszechnych, [w;] Gruszpit I., Kosiński D. (orac.) Osterwa J., Antygona, Hamlet, Tobiasz dla Teatru Społecznego, Wyd. UWr, Wrocław 2007, ss.21-94.