Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- #G# -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Giaro Tomasz, "Abusus iuris" a nadużycie prawa, Zeszyty Prawnicze, 7, 1, 2007, s.273-291.

Giaro Tomasz, Kilka żywotów prawa rzymskiego zakończonych jego kodyfikacją, [w:] Prawo rzymskie a kultura prawna Europy, red. Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Wyd. KUL, Lublin 2008, ss.16-27.

Giaro Tomasz, Rzymski zakaz nadużycia praw podmiotowych w świetle nowej jurysprudencji pojęciowej, Zeszyty Prawnicze, 6, 1, 2006, s.279-300.

Giaro Tomasz, Własność w Rzymie republikańskim, Czasopismo Prawno - Historyczne, 25, 1973, 2, s.231-248.