Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- #G# -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Głombiowski Krzysztof, Dzień w Olimpii (fragmenty wspomnień), Studia Classica et Neolatina, 2, 1995, s.77-95.

Głombiowski Krzysztof, Góra Techos - symbol zwycięstwa człowieka nad siłami natury, Studia Classica et Neolatina, 3, 1998, s.89-98.

Głombiowski Krzysztof, Horacjuszowa "hybris". Głos w dyskusji, Studia Classica et Neolatina, 1, 1994, s.53-58.

Głombiowski Krzysztof, Pojęcia "hellenizmu" i "barbaryzmu" jako wyznaczniki Herodotowej i europejskiej humanitas, Meander, 58, 3-4, 2003, s.253-263.

Głombiowski Krzysztof, [rec.] Grajewski J., Wójcicki J., Mały leksykon morski, Wyd. MON, Warszawa 1981, ss.318, Nautologia, 4, 16(1981), s.85-87.