Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- #L# -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Longfellow Henry Wadsworth, Endymion, [w:] Czechowicz J., Przekłady, oprac. W. Kruszewski, D. Pachocki, Wyd. UMCS, Lublin 2011, przeł. Józef Czechowicz, ss.34.