Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Ważny Tomasz, Kuniholm Peter J., Pearson Charlotte L., Griggs Carol B., Yenikapi - Byzantine harbor in Istambul and their history deciphered by dendrochronology, [w:] Environmental archaeology of urban sites. The 7th Symposium & 4th International Conference of the Polish Association for Environmental Archaeology, ed. M. Badura, J. Święta-Musznicka, A. Pędziszewska, M. Makohonienko, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 2011, ss.56.